vattenvxter

Vattenväxter

Växter i olika former är livsviktiga för din trädgårdsdamm. De är inte bara vackra att se på utan hjälper också till att hålla ditt dammvatten klart och friskt.Fjärilar och sländor trivs så att djurlivet frodas. Vattenväxter använder nitratet i vattnet som näring och håller därför tillbaka algtillväxten. Varför är det så? Jo, istället för att algerna tar upp all överskottsnäring så gör växterna det. Det i sin tur leder till att du får en bättre vattenbiologi i din damm.

En bra tumregel är att cirka halva trädgårdsdammen skall vara täckt av växter. Om du har fisk i dammen så är växterna extra viktiga att ha. Näckrosor är en vattenväxt som klarar att övervintra på ett utmärkt sätt om de står på ca. 1 meters djup. De klarar sig också igenom vinterns kyla om de kan stå i ett frostfritt utrymme i vattnet. Flertalet sumpväxter klarar att övervintra, men flytväxter har däremot svårare att klara av vår vinter.