rosor

Rosor

De tillför så mycket och det är svårt att finna buskar som blommar så länge som många rosor gör. Många blommar stadigt tills frosten tar dem. Den ljuvliga doft som många rosor sprider ger trädgården ytterligare en dimension. De som doftar mest är oftast inte de som blommar längst. Så kombinera gärna en långblommande rabatt eller marktäckaremed några doftande rosor som har olika blomningstid.

Rosor skall planteras med förädlingsstället 10 cm under jord. Detta förbättrar övervintring och minskar risken för rotskott. Vattna i gropen innan du planterar och häll på rejält med vatten innan du fyller på den sista jorden
Genom att kupa upp jorden runt rosorna eller lägga på bark runt planteringsstället innan vintern kommer så förbättrar du övervintringen ännu mer.

Har det funnits rosor tidigare där du vill plantera dina rosor nu bör du byta jorden, eftersom det finns stor risk för sjukdomar i jorden där det växt rosor innan.