hostanemon perenn

Perenner

Vi har ett stort antal perenner och vi har ett sortiment på över 1000 perenner som vi kan ta hem på beställning. Hos oss är våra perenner indelade efter växtplats. På det viset kan du enkelt kombinera ihop växter som passar just för din rabatt.

Soligt/torrt - ex stenparti
Sol till halvskugga/halvfuktigt - De flesta rabatter i trädgården
Sol till halvskugga/fuktigt
Skugga/torrt
Skugga/fuktigt - Woodland

 

Planteringsråd för perenner: Ställ gärna krukan i vatten några minuter innan du planterar. Är det mycket rötter när du tagit bort krukan så gör gärna några snitt med en kniv i rötterna för att undvika rotsnurr.

Gödsla nyplanterade plantor efter 2-3 veckor. Perenner gödslar du årligen i april/maj.

Plantavstånd: Stenpartiväxter och små kantväxter: 25 cm = 16 plantor per kvadratmeter.
Medelstora rabattväxter och kantväxter samt marktäckare: 30-40 cm = 6-10 plantor per kvadratmeter.
Höga rabattväxter över 70 cm: 50-60 cm = 3-4 plantor per kvadratmeter.

Plantera alltid perenner i grupper om 3-5 av varje sort. Flera exemplar av samma sort kan med fördel planteras något tätare, i gengäld kan avståndet mellan sorterna ökas något.